Skip to main content

Προπονητές Τένις

Στο Γυμναστικό Σύλλογο Κηφισιάς πιστεύουμε ότι ο ρόλος του προπονητή είναι πολύπλευρος και η φιλοσοφία του, τα πιστεύω του και η συμπεριφορά του, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο ζωής των ατόμων που καθοδηγεί και ηγείται. O μεγάλος αριθμός των υποχρεώσεων  και των καθηκόντων του προπονητή, απαιτεί μια πολυδιάστατη παιδεία, μια ιδιαίτερη ικανότητα και διάθεση για προγραμματισμένη και σοβαρή δουλειά. Ο προπονητής θα πρέπει να βρει την κατάλληλη “συνταγή” έτσι ώστε να παρακινεί τους αθλητές να διασκεδάζουν μέσα από αυτό που κάνουν, μετατοπίζοντας το επίκεντρο από το αποτέλεσμα της μάθησης στη διαδικασία της μάθησης. 

Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ δασκάλου και προπονητή. Και οι δύο πρέπει να προετοιμάσουν κάποιους ανθρώπους, να τους παροτρύνουν και να τους δραστηριοποιήσουν. Ο προπονητής σύμφωνα με τον ρόλο του δασκάλου, πρέπει να διδάξει στους αθλητές τα μυστικά του αθλήματος, τους τρόπους αθλητικής συμπεριφοράς, τις μεθόδους επικοινωνίας και τους τρόπους ψυχολογικής, πνευματικής και σωματικής ετοιμότητας. Η έννοια του προπονώ είναι αλληλένδετη με αυτή του διδάσκω. 

Ο προπονητής πέρα από την ιδιότητα του δασκάλου, πρέπει να είναι και καλός ψυχολόγος. Η κατανόηση της προσωπικότητας του κάθε αθλητή, ο επηρεασμός της συμπεριφοράς του, η δυνατότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και η γνώση του εσωτερικού κόσμου των αθλητών απαιτούν την άμεση χρήση και βοήθεια των ψυχολογικών δεξιοτήτων του προπονητή που θα τον οδηγήσει στην καλύτερη συνεργασία και στη βελτίωση της ατομικής και ομαδικής απόδοσης. 

Η δουλειά του προπονητή, όπως γνωρίζουμε, χαρακτηρίζεται από συνεχή λήψη αποφάσεων. Αυτός είναι που θα αποφασίσει για τη μέθοδο της προπόνησης, για τη στρατηγική κάθε αγώνα, για τους κανόνες μέσα στο τμήμα κλπ. Επειδή όμως οι αποφάσεις αυτές αφορούν κυρίως τις ενέργειες άλλων ατόμων και ιδιαίτερα των αθλητών, είναι πολύ σημαντικό να γίνονται αποδεκτές. Η ικανότητα του προπονητή να σκέφτεται σωστά, να επιτυγχάνει αποτελεσματική επικοινωνία και να προβλέπει το μέλλον λαμβάνοντας διορθωτικά μέσα, του δίνουν και το χαρακτήρα του ηγέτη.

Ο προπονητής κάθε μέρα στην προπόνηση αντιμετωπίζει διαφορετικές προσωπικότητες, προσωπικότητες που πρέπει να τους διδάξει, να τους καθοδηγήσει και να επιβάλει τον ανάλογο βαθμό πειθαρχίας. Πειθαρχία ως προς τον συναθλητή, ως προς τα ωράρια των προπονητικών μονάδων, ως προς τις αθλητικές και αγωνιστικές υποχρεώσεις κλπ. Αυτού του είδους η πειθαρχία μπορεί να παρομοιαστεί με τη λέξη σεβασμό, χαρακτήρα και ήθος. Διότι για να γίνει κάποιος αθλητής πραγματικά μεγάλος δεν αρκεί μόνο η προπόνηση. Πρέπει να διαθέτει ανάλογο ήθος, ευπρέπεια και σεβασμό προς όλους τους συναθλητές και αντιπάλους.

Πολλές είναι οι περιπτώσεις μέσα στην ομάδα όπου δημιουργούνται καταστάσεις για τις οποίες πρέπει κάποιος να λάβει σκληρές αποφάσεις. Ένας άλλος ρόλος λοιπόν του προπονητή, είναι ο ρόλος του δικαστή. Προβλήματα πειθαρχίας, απρεπούς συμπεριφοράς, αρνητικής διάθεσης, μειωμένης εσκεμμένα προσπάθειας και παραβάσεις του εσωτερικού κανονισμού, πρέπει να τιμωρούνται αφού βέβαια κριθούν δίκαια από τον προπονητή. Αυτόματα του απονέμεται και ο τίτλος του διπλωμάτη, αφού πρέπει να κρίνει σωστά, να αξιολογήσει ορθολογικά τις δύσκολες περιστάσεις και να δώσει λύσεις και απαντήσεις στις διάφορες καταστάσεις κρίσης, αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων μεταξύ των μελών της ομάδας. Η διπλωματική του ικανότητα του επιτρέπει να ελίσσεται αποτελεσματικά, να επικοινωνεί και να λαμβάνει αποφάσεις που έχουν να κάνουν όχι μόνο με τους αθλητές, αλλά και με τους συνεργάτες του, το προσωπικό, τους διοικούντες, τους διαιτητές και το φίλαθλο κοινό.

Πολύ συχνά οι αθλητές αντιμετωπίζουν αγωνιστικά προβλήματα (μειωμένη απόδοση, λανθασμένες επιλογές), προσωπικά προβλήματα (οικογένεια, σχέσεις, οικονομικά) και ψυχολογικά προβλήματα (τραυματισμοί, πίεση, στρες). Ο προπονητής με την ιδιότητα του συμβούλου, πρέπει να εντοπίζει τα προβλήματα και να βοηθά στην άμεση και αποτελεσματική τους λύση δίνοντας τις ανάλογες συμβουλές και οδηγίες. Η σωστή καθοδήγηση και η αποτελεσματική συμβουλευτική ικανότητα θα έχουν θετικές επιπτώσεις στους αθλητές και θα συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων της ομάδας.

Γνωρίστε τους

Παναγιώτης Χάχαλος

Αθηνά Παπαγεωργίου

Γιάννης Παπανδρεάδης

Our Trainers

Έλα να
γυμναστούμε παρέα

Γυμναστικός Σύλλογος Κηφισιάς

Δημοτικό Στάδιο Ζηρίνειο
Λεωφόρος Κηφισίας 192,
14574, Κηφισιά

Τηλ. & Φαξ.: +30 210 8018460 

e-mail: info@gskifissias.gr 

Δευτέρα-Παρασκευή:
17:00-20:00,
Σάββατο:
10:00-13:00

Contact Us